موسسه آموزش عالی معماری وهنر پارس
موسسه آموزش عالی معماری وهنر پارس
انتشارات دوره های تخصصی تکمیلی(Minor) همایش ملی مدیریت ساخته ها آموزش از راه دور دانلودها
برای اولین بار در ایران: تاسیس دوره کارشناسی ارشد مدیریت ساخته ها (Facilities Management) در دانشگاه پارس

رشته کارشناسی ارشد مدیریت ساخته ها (Facilities Management) که در حال حاضر یکی از جدید ترین و ضروری ترین رشته های مهندسی در کشورهای بزرگ جهان و ایران می باشد به عنوان یک تخصص مهندسی جدید که نقش آن فراهم ساختن امکان استفاده بهینه از یک پروژه پس از تکمیل آن می باشد در 78 کشور جهان به عنوان پر طرفدارترین رشته مهندسی شناخته می شود و با توجه به پروژه های معماری و ساختمانی و صنعتی کشور ضروری ترین تخصص در فعالیت های مهندسی کشور می باشد.

مشخصات کلی دوره کارشناسی ارشد مدیریت ساخته ها (Facilities Management)

 

1. تعریف و اهداف دوره در دانشگاه پارس:

مدیریت ساخته ها (Facilities Management)، یک دانش بین رشته ای است که به وسیله یکپارچه سازی نیازهای دوران بهره برداری، امکان استفاده بهینه از یک پروژه را پس از تکمیل آن در فرآیند بهره برداری به منظور اطمینان از حفظ و بهبود کارکرد ساخته های دست بشر فراهم می سازد. این دانش که با شکل و تعریف امروزی خود به وسیله ایجاد انجمن بین المللی مدیریت ساخته ها International Facility Management Association - IFMA) (در حال گسترش می باشد، در حال حاضر در سه مقطع دوره های کوتاه مدت دستیار حرفه ای، مقطع کارشناسی و مقطع کارشناسی ارشد در بیش از 100 کشور دنیا در حال برگزاری است.

اهداف ایجاد دوره کارشناسی ارشد مدیریت ساخته ها در دانشگاه پارس عبارتند از:

الف) توسعه کاربردی دانش مدیریت ساخته ها، نرم اقزارها و تکنیک های دانش مدیریت ساخته ها

ب) نوآوری در زمینه های علمی و تحقیقاتی دانش مدیریت ساخته ها به عنوان یکی از ضروری ترین نیازهای کشور

ج) کمک به پیشرفت و گسترش مرزهای این دانش در پروژه های معماری و ساختمانی و نیز پروژه های صنعتی

د) اشاعه و تولید دانش مدیریت ساخته ها متناسب با ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و فنی خاص کشور

 

2. برنامه های دانشگاه پارس برای گسترش کاربرد های دانش مدیریت ساخته ها در کشور

دستیابی به اهداف فوق از طریق پیاده سازی راهبردهای زیر در قالب یک برنامه جامع بشرح زیر توسط دانشگاه پارس پیگیری خواهد شد:

الف) برگزاری دوره های کوتاه مدت دستیار حرفه ای مدیریت ساخته ها و مورد تأیید انجمن بین المللی مدیریت ساخته ها (IFMA)

ب) ایجاد انجمن های تخصصی مدیریت ساخته ها در ایران و برگزاری نشست ها و کنفرانس های تخصصی ملی و بین المللی در کشور به منظور تبدیل شدن به قطب دانش مدیریت ساخته ها در خاورمیانه

ج) افزایش کمی و کیفی ظرفیت پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت ساخته ها

د) ایجاد مراکز پژوهشی خدمات مدیریت ساخته ها در کشور

 

3. ضرورت  تأسیس این دوره در دانشگاه پارس:

به کارگیری دانش مدیریت ساخته ها در هر کشوری که از حجم وسیع و گسترده ساخت های متنوع برخوردار باشد و همچنین با چالش بهره برداری صحیح و حفظ کارکردهای سرمایه های ملی خود مواجه باشد، امری ضروری است. با توجه به کوتاه بودن عمر متوسط بهره برداری از ساخته های کشور در مقایسه با متوسط جهانی و نیز قدمت تمدن کشور و کثرت ساختمان ها، تأسیسات، پل ها و راه ها و زیرساخت های موجود و لزوم حفظ سرمایه های ملی در گستره وسیع کشور، ضرورت ایجاد و گسترش آکادمیک این دانش در کشور امری حیاتی است.

دانشگاه پارس، با درک صحیح نیاز کشور به این دانش و با مأموریت پیشتازی و سرآمدی در ایجاد زمینه های علمی جدید و مورد نیاز کشور، در سال حمایت از کار و سرمایه ایرانی همچون گذشته وظیفه ایجاد و گسترش ادبیات علمی مورد نیاز این رشته را در خود احساس کرده و با پیشگامی در طراحی و توسعه زیرساخت های مورد نیاز این دانش در کشور، منطبق با استانداردها، الزامات و تجربیات جامعه جهانی، سعی در ارائه پاسخی جامع و مؤثر در حفظ و ارتقاء کارآمدی سرمایه های تجمیع یافته کشور در حوزه ساخت ها نموده است.

4. طول دوره و شکل نظام در دانشگاه پارس:

برنامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت ساخته ها، در دو مرحله شامل چهار نیمسال تحصیلی ارائه می شود که مرحله اول شامل سه نیمسال تحصیلی جهت گذراندن واحدهای درسی بوده و از بدو شروع به تحصیل دانشجو آغاز می شود. مرحله دوم این دوره شامل دو نیمسال تحصیلی جهت انجام پایان نامه است که با شروع نیمسال سوم تحصیلی دانشجو، آغاز شده و همزمان با گذراندن واحدهای درسی نیمسال سوم تا پایان نیمسال چهارم ادامه دارد.

مجموع واحدهای درسی ارائه شده در این دوره 32 واحد است که به تفکیک زیر می باشند:

 

واحدهای اصلی (اجباری)                       18 واحد

واحدهای اختیاری                               8 واحد

پایان نامه                                         6 واحد

مجموع                                                         32 واحد

 

با توجه به ماهیت بین رشته ای دانش مدیریت ساخته ها و اهمیت فراوان تلفیق دانش نظری و تجربیات اجرایی افراد متخصص در این حیطه، روش ارائه تمام درس های دوره کارشناسی ارشد مدیریت ساخته ها به صورت استفاده از دو استاد در هر درس می باشد که شامل یک عضو هیأت علمی برای ارائه آخرین یافته های نظری در حیطه های دانش درس مربوط و یک مدرس حرفه ای و با تجربه اجرایی در زمینه درس مربوط خواهد بود. این روش تدریس به دانشجویان کمک خواهد کرد تا ضمن درک بهتر مسؤلیت های حرفه ای خود، شناخت مناسبی از نوع مشکلات موجود در هر حیطه و راه کارهای موجود علمی در آن حیطه بدست آورند. به این روش، علاوه بر شناخت مسائل و مشکلات متداول حیطه های مختلف دانش مدیریت ساخته ها و راه حل های ارائه شده علمی برای آنها، دانشجویان با چالش ها و مسائل جدید نیز آشنا شده و تحقیقات کاربردی جدید خود را متناسب با مشکلات جدید سازماندهی خواهند کرد.

دانشجو موظف است در پایان نیمسال دوم تحصیل خود، پیشنهاد پایان نامه خود را با راهنمایی و همکاری اساتید راهنما و مشاور تهیه نماید تا توسط استاد راهنما در جلسات شورای گروه و کمیته بررسی پیشنهاد پایان نامه از موضوع و چارچوب کلی آن دفاع شود. پس از تکمیل و تدوین رساله در موعد تعیین شده و تأیید کیفیت علمی و صحت مطالب آن از طرف استاد راهنما، دانشجو موظف است حداکثر تا پایان نیمسال چهارم تحصیل خود از پایان نامه کارشناسی ارشد خود در حضور هیأت داوران دفاع نماید. تمدید مراحل تحصیلی دانشجو با توجه به سنوات وی و مطابق آئین نامه های آموزشی دانشگاه پارس خواهد بود. 


تاریخ ارسال: 1395/07/16
  • نشانی: تهران - خیابان کارگر شمالی- خیابان دوم- خیابان انتصاریه
  • رایانامه: info [at] pu.ac.ir
  • تلفن ثابت: ۶-۸۸۳۳۰۹۰۴(۰۲۱)
  • نمابر: ۸۸۳۳۹۸۰۳(۰۲۱)
  • شماره پیامک: ۲۰۰۰۰۸۰۸۰۸۸۰
  •  کد پستی : ۱۴۱۳۹۱۵۳۶۱

خانه     |    آرشیو کل مطالب    |     RSS     |    اینستاگرام    |     لینکدین     | ارتباط با ما